Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 29.07.2019r. do 14.05.2020r.

czyste-powietrze

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. Pobierz
1. Program priorytetowy „Czyste powietrze" PDF!
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami
  (w celu pobrania druku wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny "-Formularz Wniosku-")
 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
 3. Jak obliczyć dochód w Programie Czyste Powietrze

            - kalkulator wyliczania dochodu PIT 37 i 36

            - kalkulator wyliczania dochodu PIT 36L

            - kalkulator wyliczania dochodu PIT 38

            - kalkulator wyliczania dochodu PIT 39

PDF
 •  
 •  
 • PDF
 • PDF
 •  
 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
 • XLSX
3. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji (projekt) PDF
4. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
5. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla pisma informującego o zawarciu umowy dotacji i umowy pożyczki) - wzór. XLSX
6. Wzór wniosku o płatność
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
PDF
 • PDF
7. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
8. Wzór oświadczenia kierownika budowy – budynki nowobudowane. PDF
9. Wzór protokołu końcowego. PDF
 
stopka