Pobierz formularz

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Wnioski w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej składane przez ePUAP, które zostały wysłane w terminie do 29.02.2024 r. przez Portal Beneficjenta, będą przyjmowane do 15.03.2024 r.

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

MOJA WODA edycja 2023

Pobierz formularz wniosku Moja Woda

 

Partnerzy projektu