Strona głowna programu

 

 

MOJA WODA - NABÓR ZAKOŃCZONY

UWAGA: Ocenie będą podlegały wnioski, które wpłynęły do Funduszu przez Portal Beneficjenta do 30.09.2020 r.

 

Wersję papierową wniosku lub elektroniczną składaną poprzez ePUAP można złożyć do dnia 30.10.2020 r. (włącznie), pod warunkiem przesłania wniosku przez skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta w terminie do 30.09.2020r.

 

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

.

.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.


Program Moja Woda oferuje dofinansowanie na przydomowe instalacje do magazynowania i wykorzystania wód opadowych lub roztopowych. Skierowany jest do właścicieli budynków jednorodzinnych. Można uzyskać do 5 000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

 

Termin składania wniosków

Nabór ciągły od 01.07.2020 do 31.05.2024 lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku

Email: mojawoda@wfos.gdansk.pl
Strona internetowa: www.wfos.gdansk.pl

Infolinia czynna we wtorek, środę i czwartek w godz. 10:00 – 15:00

Program Moja Woda Tel. 58 743 18 20