Strona głowna programu

 

 

MOJA WODA edycja 2021

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o  dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Moja Woda” edycja 2021, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Program realizowany będzie w latach 2020-2024.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.

 

Termin naboru wniosków
Nabór ciągły od dnia 22.03.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.
Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku
E-mail: mojawoda@wfos.gdansk.pl
Strona internetowa: www.wfos.gdansk.pl
 

Uwaga! Zmiany w programie MOJA WODA edycja 2020 – nabór zakończony

Okres realizacji zadania może wynosić teraz do 12 miesięcy, a nie jak wcześniej – do 6 miesięcy (termin liczony jest od  daty złożenia pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie, a nie korekty).

Wprowadzona zmiana obejmuje wszystkich beneficjentów Programu, którym udzielone zostało dofinansowanie.

W nowo zawieranych umowach o dotację okres realizacji przedsięwzięcia określony zostanie na 12 miesięcy (bez względu na termin podany pierwotnie we wniosku o dofinansowanie).

Dotacje wypłacane są w jednorazowej transzy, po złożeniu kompletu dokumentów przez Portal Beneficjenta. Dokumenty do wypłaty w formie elektronicznej muszą zostać przesłane w ciągu 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Przelew nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany we wniosku o dofinansowanie.