Strona głowna programu

 

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

Wnioski w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej składane przez ePUAP, które zostały wysłane w terminie do 29.02.2024 r. przez Portal Beneficjenta, będą przyjmowane do 15.03.2024 r.

 

 

MOJA WODA edycja 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.

Termin naboru wniosków
Nabór ciągły od dnia 03.08.2023 r. do czasu rozdysponowania puli środków.
Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku

E-mail: mojawoda@wfos.gdansk.pl
Strona internetowa: www.wfos.gdansk.pl