Strona główna programu

AGROENERGIA - Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla zadań wpisujących się w program priorytetowy „Agroenergia”, realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy zarejestrować konto w portalu i zalogować się.

 

Termin naboru wniosków

Nabór ciągły od dnia 01.10.2021 r. do czasu rozdysponowania puli środków.

 

Kontakt z WFOŚiGW w Gdańsku

E-mail: agroenergia@wfos.gdansk.pl
Strona internetowa: www.wfos.gdansk.pl