Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 25.01.2022r. do 14.07.2022r. - ścieżka przez WFOŚ

czyste-powietrze
 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. - ścieżka przez WFOŚ Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami (w celu wypełnienia wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny „-Formularz Wniosku-", użyj najnowszej wersji  Adobe Reader )
  • - Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy,
  • - Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji dostępnego w Portalu Beneficjenta
  • - Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie gov.pl

 4. Ogłoszenie o naborze wniosków dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz o zmianie programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w zakresie Części 1 i Części 2 

PDF


PDF

PDF

PDF


PDF

 

PDF
 

PDF

PDF

 

3.

Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie

PDF
4. Informacja dotycząca składania wniosku o płatność w ramach PP Czyste powietrze PDF
5.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online (w załączeniu)
 2. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online – dla wniosków o płatność składanych od 15.07.2022r.
   

 

 

PDF

PDF

7.

Załączniki do wniosku o płatność:

 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF

PDF

 
stopka