Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 25.01.2022 - 14.07.2022 - ścieżka przez bank

czyste-powietrze
 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r.  do 15.07.2022 -  ścieżka przez bank Pobierz
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

PDF!

 

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

2.

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP Czyste powietrze
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP Czyste powietrze
  • załącznik nr 1 - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym d osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.)
  • załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
  • załącznik nr 4 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania
 3. Ogłoszenie o naborze o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach PP Czyste powietrze
 4. Lista banków prowadzących nabór wniosków o dotację na częściowa spłatę kapitału kredytu bankowego

PDF!

 

PDF!

PDF!

 

PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

 

PDF!

 

3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie PDF!
4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze PDF!
5.

Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze - formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 1. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online
 2. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – formularz online – dla wniosków o płatność składanych od 15.07.2022r.
 3. Instrukcja – jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Czyste powietrze – formularz online- dla wniosków o płatność składanych od 24.10.2023r.

PDF!

 

PDF!

PDF!

PDF!

6.

Załączniki do wniosku o płatność:

 1. wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy
 2. wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

 

PDF!

PDF!

7. Wymagana dokumentacja obowiązująca do 24.01.2022r.  do 15.07.2022r. PDF!
 
stopka