Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 15.07.2022 do 02.01.2023r. - ścieżka przez WFOŚ

czyste-powietrze

 

 

  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 do 02.01.2023r - ścieżka przez WFOŚ Pobierz
 

 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
 5.  

PDF!


PDF!

PDF!

PDF!

PDF!

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami

 1. a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami (w celu wypełnienia wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny „-Formularz Wniosku-", użyj najnowszej wersji  Adobe Reader )
  • - Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy,
  • - Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne
 2. b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji dostępnego w Portalu Beneficjenta
  • - Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. c. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dostępnego w serwisie gov.pl

 4. d. Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) 

 

PDF


PDF

PDF

PDF
PDF

PDF

PDF

PDF

 

 

3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie

 

PDF

 

 

4.Informacja dotycząca składania wniosku o płatność w ramach PP Czyste powietrze

 

PDF
 

5. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

    Formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 1. a. Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w Programie Priorytetowym Czyste powietrze - formularz online
 2.  
PDF
 

6. Załączniki do wniosku o płatność:

 1. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy
 2. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF

PDF

 

stopka