Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 14.06.2024 - ścieżka przez bank

czyste-powietrze

    

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 14.06.2024r. -  ścieżka przez bank

Pobierz
 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze – od 14.06.2024

PDF!
 • Załącznik nr 1 PPCP Ulga Podatkowa
 PDF!
 • Załącznik nr 2 PPCP Koszty kwalifikowane część 1
PDF!
 • Załącznik nr 2a PPCP Koszty kwalifikowane część 2
PDF!
 • Załącznik nr 2b PPCP Koszty kwalifikowane część 3
PDF!
 
2.Ogłoszenie o zmianie programu PDF!
 

3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

PDF!
 •  a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach programu priorytetowegob„Czyste Powietrze” (Załącznik 1 do Regulaminu). Wniosek składamy w bankach. Lista banków dostępna na stronie https://czystepowietrze.gov.pl
 
 •  a1. Wzór oświadczenia współmałżonka wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw (Załącznik do WOD)
PDF!
             a2.Wzór oświadczenia współwłaścicieli wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez wfośigw – załącznik do Wniosku o dofinansowanie (Załącznik do WOD) PDF!
 1. b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu (Załącznik 2 do Regulaminu)
PDF!
 1. b1. Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisówo podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o  dofinansowanie (Załącznik 1 do Instrukcji do WOD)
PDF!
 • b2. Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania - załącznik do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie (Załącznik 2 do Instrukcji do WOD)
PDF!
 

4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

PDF!
 

5. Wniosek o płatność https://gwd.nfosigw.gov.pl/

 
 • a. Dokument podsumowujący audyt energetyczny(Załącznik 1 do WOP)
XLSX
 

6. Instrukcja – Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Obowiązuje od 24.10.2023r.

PDF!
 • a. Wzór Protokołu odbioru prac wykonawcy z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wykonawcy
 • (Załącznik 1 do Instrukcji do WOP)
PDF!
            a1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych WYKONAWCY przez wfośigw PDF!
 • b. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • (Załącznik 2 do Instrukcji do WOP)
PDF!
 • c. Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłaty za faktury (Załącznik 3 do Instrukcji do WOP)
PDF!
 • d. Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia zapisów protokołu odbioru wykonawcy
 • (Załącznik 4 do Instrukcji do WOP)
PDF!

 

 

 

 

 

stopka