Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od 15.07.2022 do 02.01.2023r. – ścieżka zaliczkowa

czyste-powietrze

 

 

 

Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.07.2022 do 02.01.2023r. - ścieżka zaliczkowa

Pobierz

 

 

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 1. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania
 5.  

PDF!
 

PDF!

PDF!

 

PDF!

 

PDF!

 

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami

 1. a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego Czyste powietrze  wraz z załącznikami (wniosek dostępny w serwisie GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl)

  • - Wzór Pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych pełnomocnika wnioskodawcy
  • - Wzór Oświadczenia Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie elektroniczne
  •  
 2. b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem dostępnego w serwisie GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:
 • - Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art.3 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 1. c. Ogłoszenie o zmianie Programu, w zakresie udzielania dotacji z prefinansowaniem dla Beneficjentów Części 2) i Części 3) 

 2. d. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez wfośigw dla osób występujących w imieniu Wykonawcy

 3. e. Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą
   

PDF

PDF

PDF

PDF

 

PDF

PDF

PDF

PDF

PDF

 

 

3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie

PDF
 

 

4. Informacja dotycząca składania wniosku o płatność w ramach PP Czyste powietrze

 

PDF
 

5. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

    Formularz online dostępny pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

 1. a. Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w Programie Priorytetowym Czyste powietrze - formularz online
 2.  

 

PDF

 

6. Załączniki do wniosku o płatność:

 1. a. Wzór protokołu odbioru prac Wykonawcy
 2. b. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dot. mikroinstalacji fotowoltaicznej)

PDF

PDF

 

stopka