Wymagana dokumentacja dla programu Moja Woda edycja 2020

 

Wymagana dokumentacja do wypłaty

 

Protokół odbioru końcowego robót

Oświadczenie Beneficjenta o samodzielnym montażu instalacji

Oświadczenia składane przez Beneficjenta do wypłaty środków

Instrukcja wypełniania dokumentów do wypłaty dotacji dla wniosków o dofinansowanie złożonych w 2020 roku znajduje się w zakładce Instrukcje dla programu Moja Woda edycja 2020

 

 

Partnerzy projektu